Categories:

Transport ważniejszych gatunków kwiatów ciętych

Anturium
Kwiaty należy kondycjonować przez 10 minut w roztworze azotanu srebra (170 mg/l), w temperaturze pokojowej, nie później niż 12 godzin po zbiorze (R. E. Pauli i T. Goo, 1982). Kondycjonowanie w tiosiarczanie srebra nie daje pozytywnych rezultatów. Pochwy kwiatostanowe uszkodzone mechanicznie szybko czernieję, opakowanie musi więc osłaniać anturium przed uszkodzeniem. W tym celu stosuje się specjalne wkładki chroniące kwiaty przed przesuwaniem się w kartonie. Można owijać kwiaty w wilgotny papier lub wkładać do worków foliowych, a następnie pakować do pudeł kartonowych i transportować na sucho. Anturium można również transportować na mokro, umieszczając końce pędów w plastykowych fiolkach wypełnionych wodą. Po transporcie należy skośnie przyciąć końce pędów i wstawić je do wody, bardziej zwiędnięte kwiaty można całe zanurzyć w wodzie w temperaturze 20-23°C na 1-2 godziny. Tak jak to robi poczta i kwiatowa Gdynia.


Aster chiński
Kondycjonowanie trwa 15—20 godzin, w temperaturze 20 C, w roztworze azotanu srebra (25 mg/l), kwasu cytrynowego (75 mg/l) i sacharozy (20 g/l) (A. Kofranek i in„ 1978). Trwałość kwiatów jest lepsza, jeśli transportowane są w wodzie, nie na sucho.


Buwardia
Przed transportem wstawić na noc do chłodni (temperatura około 2°C) do preparatu Proflovit-Rosa. Kwiaty nie wytrzymują długiego transportu.
Cantedeskia
Pakować i chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi w czasie transportu podobnie jak anturium.

Aster chiński
Kondycjonowanie trwa 15—20 godzin, w temperaturze 20 C, w roztworze azotanu srebra (25 mg/l), kwasu cytrynowego (75 mg/l) i sacharozy (20 g/l) (A. Kofranek i in„ 1978). Trwałość kwiatów jest lepsza, jeśli transportowane są w wodzie, nie na sucho.


Buwardia
Przed transportem wstawić na noc do chłodni (temperatura około 2°C) do preparatu Proflovit-Rosa. Kwiaty nie wytrzymują długiego transportu.


Cantedeskia

Pakować i chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi w czasie transportu podobnie jak anturium.

Cyklamen
Kwiaty wrażliwe na szarą pleśń i etylen. Przed transportem powinny być zanurzone w roztworze fungicydu zwalczającego szara pleśń (Rovral, Ronilan lub Sumilex, 0,1%), a następnie kondycjonowane przez 20 godzin w roztworze azotanu srebra (30 mg/l) j sacharozy (150 g/l), w temperaturze 20°C przez 5 godzin, a później w temperaturze 4°C przez 15 godzin (A. Halevy i in., 1984)


Dalia
Zachowuje lepszą trwałość, jeżeli jest transportowana w wodzie. Po transporcie na sucho należy przyciąć końce pędów i wstawić je do cieplej wody. Nie nadaje się do długiego transportu. Trwałość ‘kwiatów jest lepszą, jeżeli są transportowane w wodzie.


Gerbera
Szypułki zanurza się aż po kwiatostan na 10 minut w roztworze azotanu srebra (1000 mg/l) w temperaturze pokojowej: zabieg wpływa korzystnie na trwałość kwiatostanów, ale powoduje przebarwienia szypułki (A. Kofranek i J. L. Paul, 1975). Przed dłuższym transportem kwiatostany należy chronić przed rozwojem szarej pleśni, przez zanurzenie w roztworze fungicydu (Rovral, Ronilan, Sumilex, 0.1%). Aby nie uszkodzić kwiatów języczkowatych można zakładać na koszyczki plastykowe siatki, trójkątne torebki papierowe lub specjalne kształtki.


Gipsówka
Nie należy transportować na sucho, lecz w wodzie lub w roztworze zawierającym cytrynian 8-hydroksychinoliny (200 mg/l) i sacharozę (20 g/l) (F. Marousky i J. Nanney, 1972).


Glorioza
Źle znosi długi transport na sucho. Końce pędów można umieszczać w fiolkach z wodą, a następnie owijać kwiaty pojedynczo w papier i pakować do kartonów. Kwiaty można również transportować w workach z grubej folii, wypełnionych powietrzem z dodatkiem 5% CO2.


Goździk
Bardzo dobrze znosi długi transport na sucho. Przed transportem kwiaty ‘należy ‘kondycjonować przez 20 godzin w roztworze Proflo- vitu-81-P, w temperaturze pokojowej. Kondycjonowanie goździków w roztworze Proflovitu-81-P chroni je przed niekorzystnym działaniem etylenu, zwiększa trwałość kwiatów, przyspiesza rozwój pąków. Traktowanie goździków Proflovitem-81-P przed transportem może znacznie zmniejszyć straty powstające w czasie przewozu, zwłaszcza w samochodach bez agregatów chłodniczych.
Proflovit-81-P zawiera kompleks tiosiarczan srebrowy, transportowany bardzo szybko w karafkach roślinnych. Preparaty zawierające tiosiarczan srebra są powszechnie stosowane na świecie do przedłużania trwałości kwiatów. W Holandii opracowano specjalny test na obecność srebra w kwiatach goździków. Goździki nie traktowane srebrem przed sprzedażą są dyskwalifikowane na aukcjach holenderskich. Z partii goździków pobiera się próbkę 10 ‘kwiatów i izoluje z nich dna kwiatowe, ponieważ srebro podawane kwiatom w formie kompleksu tiosiarczan srebrowego pozostaje w dużych ilościach w dnie kwiatowym. Zawartość srebra w dnach kwiatowych oznaczana jest spektrofotometrycznie, przy zastosowaniu ditizonu (dwufeny- lotiokarbazon). Roztwór ditizonu w czterochlorku węgla pod wpływem srebra zmienia kolor z zielonego na żółty i ‘krzywa absorpcji ma jedno maksimum pochłaniania przy długości fali 462,5 nm, podczas gdy roztwory nie zawierające srebra pozostają zielone i ich krzywa absorpcji ma dwa maksima pochłaniania przy 447,5 om i 617,5 nm, charakterystyczne dla ditizonu.

Lilia
Przed długim transportem trzeba je kondycjonować w roztworze Pro- flovitu-81 -P, z dodatkiem kwasu giberelinowego (1000 mg/l), przez 24 godziny w temperaturze pokojowej.
Lwia paszcza, wyżlin
Kondycjonowanie przed transportem w roztworze Proflovitu-81-P, przez 24 godziny w temperaturze pokojowej, wpływa bardzo korzystnie na rozwój pąków i trwałość kwiatostanów transportowanych na sucho w temperaturze około 20°C. Kwiatostany lwiej paszczy należy transportować w pozycji pionowej.


Mieczyk
Kondycjonowanie przed transportem w roztworze Proflovitu-81-P, przez 24 godziny w temperaturze pokojowej, przyspiesza rozwój pąków i zwiększa średnice kwiatów. Mieczyki należy transportować w pozycji pionowej, ponieważ transportowane w pozycji poziomej wyginają się tak silnie, że nawet mogą rozerwać opakowanie.


Poinsecja
Nie powinna być długo transportowana na sucho. Przed transportem na sucho należy zanurzyć pędy na kilka godzin w wodzie o temperaturze 40°C. Po transporcie na sucho należy przyciąć końce pędów (3—5 cm) i ponownie zanurzyć w ciepłej wodzie.
Róża
Przed długim (kilkudniowym) transportem, aby uniknąć porażenia szarą pleśnią, należy kwiaty opryskać roztworem fungicydu lub zanurzy w nim (Rovral, Ronilan, Sumilex, 0,1%). Szczególnie wrażliwe na szarą pleśń są odmiany ‘Sonia’ i ‘Ilona*. Kondycjonowanie w roztworze zawierającym: sacharozę (50 a/l), cytrynian 8-hydroksy- chinoliny (150 mg/l) i kwas cytrynowy (80 mg/|), przez 16 godzin w temperaturze 15°C, wpływa korzystnie na rozwój pąków po długim transporcie na sucho (H. Harkema i in., 1984). Po kondycjonowaniu kwiaty muszą być wstępnie schłodzone, a następnie transportowane na sucho w warunkach niskiej temperatury. Po transporcie należy przycięć końce pędów i umieścić je w roztworze preparatu przedłuż trwałość róż (Proflovit-Rosa), a następnie wstawić do chłodni na co najmniej 12 godzin. Po tym czasie kwiaty można sprzedawać. Szczegółowe zasady postępowania z ciętymi różami po zbiorze opisano w osobnym rozdziale.


Storczyki
Storczyki powinny być transportowane w temperaturze 7,2-10°C, ponieważ niższa temperatura wywołuje zmiany w zabarwieniu kwiatów oraz nekrozy. Cymbidium i Paphiopedilum mogą być transportowane w temperaturze około 0°C. Storczyki są zwykle transportowane w fiolkach z wodą. Storczyki należę do kwiatów bardzo wrażliwych na etylen i produkujących dużo etylenu. Aby ochronić kwiaty przed działaniem etylenu, do opakowań wkłada się papier impregnowany KMnO, lub Purafil – gotowy preparat zawierający KMnO,. Preparat ten inaktywuje etylen gromadzący się w opakowaniach. Materiały zawierające KMnO, nie mogę dotykać bezpośrednio do kwiatów.
Strelicja
Kondycjonowanie kwiatostanów strelicji w roztworze zawierającym sacharozę (100 g/l), cytrynian 8-hydroksychinoliny (250 mq/l) i kwas cytrynowy (150 mg/l), przez 2 dni w temperaturze 22°C, wpływa korzystnie na rozwój pęków i trwałość kwiatostanów transportowanych na sucho w temperaturze 5-8°C (A. Halevy i in., 1978).
Tulipan
Długi transport powinien odbywać się w pozycji pionowej, ponieważ rośliny wyginają się. Opakowanie nie powinno być szczelne, ponieważ nagromadzający się CO2 może powodować uszkodzenie kwiatów.